FS Spring nudi posebnu ponudu za muškarce

U periodu od 02.07 d0 16.07. FS Spring u suradnji sa Barber Dujom nudi muška šišanja i uređivanja brade.
Naručiti se možete na broj 01/4111-624.